Студ-юрист: відвідування лекцій – право чи обов’язок

Написано освіта, Поради, Студент

Болонська система,  спрямована переважно на самостійне засвоєння матеріалу, таким чином, що на лекції припадає близько 25%, проте навіть відвідування лекцій– це не обов’язок студента, а його право, решта 75% – самостійна робота в бібліотеці або за допомогою мережі Інтернет.

Дозвіл на вільне відвідування лекційних занять з кожної навчальної дисципліни надається деканом за згодою завідувачів кафедрами.Студент, який отримав таке право повинен погодити з лектором план роботи над навчальним курсом.Проте у випадку невиконання такого плану, дозвіл на вільне відвідування лекцій може бути анульованим ще до кінця семестру. Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” передбачає, що студенти мають право на вільне відвідування лекційних занять(з дозволу декану факультету (директора інституту) на третьому і наступних курсах у випадку, коли середній бал не менше 4,0 (нормований інтегральний рейтинг студента не менше 80%.

Так, право вільного відвідування лекційних занятьдозволяється починаючи з 3 курсу:

  • за наявності працевлаштування студента за спеціальністю (надається довідки з місця роботи),
  • у випадку вагітності та коли необхідний догляд за дитиною (надається довідка з лікувального закладу),
  • у зв’язку з погіршенням стану здоров’я і необхідністю лікування (на підставі відповідної довідки з лікувального закладу).

Проте не лише працевлаштування студента надає право вільного відвідування лекційних занять, а й повинен бути відмінний або хоча б добрий рівень навчання таких студентів, вчасне виконання всіх вимог, передбачених навчальним планом і графіком навчального процесу. 

Вільне відвідування студентом лекційних занять дозволено в одному семестрі, проте надалі існує можливість продовжити дозвіл до закінчення навчального року за наявності тих самих умов і відповідності встановленому рівню успішності. Для того, щоб отримати дозвіл  студент повинен звернутися з вмотивованою заявою і надати перелік необхідних документів на ім’я декана, яку погоджує з старостою групи, головою студентської ради, завідувачем кафедри.