Дії студентів у разі відсутності викладача на парі протягом 15 хвилин

Написано Новини, освіта, Поради, Студент

Студенти постійно намагаються полегшити власне навчання, а надто воно полегшується відсутністю практичних занять.  Одним із таких полегшень виступає так зване правило 15 хвилин, яке нібито існує у багатьох вищих навчальних закладах країни. Дане правило означає, що у разі відсутності викладача на занятті протягом перших 15 хвилин від початку, студенти групи мають право залишити аудиторію і заняття буде вважатися таким, що не відбулося з вини викладача.  Проте, чи є це так, та які все таки наслідки такого правила як для студентів, так і для викладача.

Традиційно варто звернутися до різного роду правил, що затверджені адміністрацією вищого навчального закладу.

Відповідно до Кодексу студента Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» зазначено, що у разі нез’явлення  викладача на заняття протягом перших 15 хвилин, про яке було вчасно повідомлено старосту, останній зобов’язаний повідомити про це деканат і надалі вчиняти дії відповідно до вказівок деканату. Проте, у випадку неможливості отримати вказівки із деканату, студенти зобов’язані поводити себе тихо, залишаючись в аудиторії.

В інших правилах зазначається, що староста академічної групи має проінформувати завідувача кафедри в разі відсутності викладача більше, ніж 15 хвилин з початку пари.

Схожі положення про інформування чи то керівництва ВНЗ, чи то керівництва кафедри мають місце у більшості внутрішніх актів навчальних закладів. Чому не варто застосовувати студентське тлумачення правила 15 хвилин? Саме тому, що запізнення викладача може бути спричинено різного роду обставинами, і не виключені випадки, коли викладач приходить на пару через півгодини від її початку. Деякі викладачі можуть з розумінням і певним почуттям гумору віднестися до таких дій студентів, проте звичайно є і такі викладачі, які повідомляють про випадок відсутності групи на занятті деканат, і тоді неприємності можуть бути у всієї групи. Відразу ж аналізуємо думку студентів, які вирішили залишити заняття і які вважають, що всій групі непереливки бути не може, всіх не відрахують. Звичайно, ні, ніхто і не говорить про відрахування. Проте студенти, кожен з тих, хто покинув аудиторії, будуть зобов’язані написати доповідну на ім’я декана, яка буде знаходитися у особистій справі. А певна кількість доповідних визнається систематичним порушенням правил навчальної дисципліни, і як наслідок може потягти за собою через певний час відрахування. Тому варто бути обачними.

Для викладача відсутність на парі чи запізнення також може мати несприятливі наслідки, якщо відсутні поважні причини такого запізнення. Поважними визнаються причини наявності таких погодних умов, коли була відсутня можливість дістатися до місця роботи, незадовільний стан здоров’я, як викладача, так і інших осіб, які потребують його піклування, інші обставини, в тому числі і сімейні. Коли поважні причини відсутні, викладач може бути звільнений.

 Детально процедуру звільнення регламентує Кодекс Законів про працю України. У Єдиному реєстрі судових рішень наявна велика кількість судових справ, пов’язаних із звільненням викладачів по причині неявки на заняття протягом певного часу.